Chiffons de bambou »Ultra propre«, 3 pièces | buy-ern.eu